ژانویه 3, 2018
سیلو سازان تهران - پروژه -3

استانهای مرکزی و فارس میزبان بیشترین تعداد سیلوی لیپ

مدیر اجرایی شرکت سیلوسازان تهران: استانهای مرکزی و فارس میزبان بیشترین تعداد سیلوی لیپ مهندس خلیلی؛ مدیر اجرایی شرکت سیلوسازان تهران(لیپ) درباره پروژه های شرکت سیلوسازان با سیستم لیپ به نگاشته گفت: از سال ۱۳۵۴ که این سیستم وارد ایران شده است تا کنون بالغ بر یکصد پروژه کوچک و بزرگ در دو بخش دولتی و خصوصی در اکثر نقاط میهن ساخته شده است، که شامل کارخانه های آرد وخوراک دام و طیور و آبزیان، پروژه هایی که صرفا جهت انبار و نگهداری مکانیزه غلات است و نیز در بخش صنایع برای انبار مواد گرانولی شیمیایی وسلیس وانواع پودرها می […]